ER DU KLAR OVER DINE RETTIGHEDER VED MOTIONSARRANGEMENTER?

I takt med den enorme vækst af motionsarrangementer, ses der i højere grad, mere eller mindre kreative måder at omgåes lovgivningen, i konkurrencen om deltagernes gunst. Nogle gange skyldes det nok bare manglende lyst/evne til at have sat sig ordentlig ind i loven.

Vi har, i denne artikel, valgt at fokusere på to områder: samtykke ved tilmelding og samtykke ifm med billeder taget ved motionsarrangementer. I virkeligheden er der tale om én og samme sag.

LÆS ARTIKEL